Istorinė paroda Kintų Mažojoje evangelikų liuteronų bažnyčioje

Kintų  evangelikų liuteronų bažnyčios palėpėje nuo 2012-05-26 atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčių genocidas sovietiniu laikotarpiu“. Šios parodos įrengimui didžioji dalis lėšų gauta iš Kultūros rėmimo fondo, kitos lėšos rėmėjų. Parodoje eksponuojami 6 mobilūs stendai, kuriuose daug nuotraukų, žemėlapių, atsispindi  evangelikų liuteronų bažnyčios istorija, tragiškas likimas sovietmečiu. Be stendų lankytojai gali pamatyti įvairių bažnytinių eksponatų. Vienas iš jų, kuris ir įkvėpė tokios parados įkūrimą, tai peršautas krucifiksas.

Parodos įrengimui reikėjo daugelio daugelio žmonių savanoriškos pagalbos ir susitelkimo. Prie šio darbo prisidėjo Kintų vidurinės mokyklos mokiniai, Kintų evangelikų liuteronų parapijos nariai, Kintų bendruomenės nariai. Savanorių  darbu ir lėšomis buvo nuvalytos ir atnaujintos medinės palėpės konstrukcijos, parengta saugi erdvė lankytojams.

Parodos atidarymas prasidėjo Šv. Pamaldomis, kurias vedė evangelikų liuteronų vyskupas M. Sabutis, kunigai M. Žilinskis ir L. Fetingis. Kintų evangelikų liuteronų kunigas M. Žilinskis padėkojo visiems prisidėjusiems prie parodos atsiradimo, L. Fetingis pasidalijo savo prisiminimais apie pokario ir sovietmečio laikus, jų įtaką evangelikų – liuteronų bažnyčiai. Vyskupas M. Sabutis pasidžiaugė vietinių žmonių savanorišku iniciatyvumu ir darbu. Pamaldoms vargonais akomponavo Kintų vidurinės mokyklos aštuntokė A. Ežerskytė, o po jų vargonų  koncertą surengė muzikos mokyklos mokiniai N.Neimantas, E. Šikšniūtė, T. Cirtautas, K. Graužinis, J. Vitkauskas, vadovaujami mokytojos A. Rupšauskienės.

Parodos ekspozicijos pristatymas prasidėjo evangelikų – liuteronų vyskupo M. Sabučio pašventinimu, o ekspoziciją pristatė istorinės medžiagos paruošimo autorė Priekulės Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė. Po ekskursijos  Kintų parapijos nariai pakvietė visus dalyvius, vaišinantis tradicine žuviene, kava ir pyragais, diskusijoms ir parodos aptarimui.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Istorinė paroda Kintų Mažojoje evangelikų liuteronų bažnyčioje

Kintų  evangelikų liuteronų bažnyčios palėpėje nuo 2012-05-26 atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčių genocidas sovietiniu laikotarpiu“. Šios parodos įrengimui didžioji dalis lėšų gauta iš Kultūros rėmimo fondo, kitos lėšos rėmėjų. Parodoje eksponuojami 6 mobilūs stendai, kuriuose daug nuotraukų, žemėlapių, atsispindi  evangelikų liuteronų bažnyčios istorija, tragiškas likimas sovietmečiu. Be stendų lankytojai gali pamatyti įvairių bažnytinių eksponatų. Vienas iš jų, kuris ir įkvėpė tokios parados įkūrimą, tai peršautas krucifiksas.

Parodos įrengimui reikėjo daugelio daugelio žmonių savanoriškos pagalbos ir susitelkimo. Prie šio darbo prisidėjo Kintų vidurinės mokyklos mokiniai, Kintų evangelikų liuteronų parapijos nariai, Kintų bendruomenės nariai. Savanorių  darbu ir lėšomis buvo nuvalytos ir atnaujintos medinės palėpės konstrukcijos, parengta saugi erdvė lankytojams.

Parodos atidarymas prasidėjo Šv. Pamaldomis, kurias vedė evangelikų liuteronų vyskupas M. Sabutis, kunigai M. Žilinskis ir L. Fetingis. Kintų evangelikų liuteronų kunigas M. Žilinskis padėkojo visiems prisidėjusiems prie parodos atsiradimo, L. Fetingis pasidalijo savo prisiminimais apie pokario ir sovietmečio laikus, jų įtaką evangelikų – liuteronų bažnyčiai. Vyskupas M. Sabutis pasidžiaugė vietinių žmonių savanorišku iniciatyvumu ir darbu. Pamaldoms vargonais akomponavo Kintų vidurinės mokyklos aštuntokė A. Ežerskytė, o po jų vargonų  koncertą surengė muzikos mokyklos mokiniai N.Neimantas, E. Šikšniūtė, T. Cirtautas, K. Graužinis, J. Vitkauskas, vadovaujami mokytojos A. Rupšauskienės.

Parodos ekspozicijos pristatymas prasidėjo evangelikų – liuteronų vyskupo M. Sabučio pašventinimu, o ekspoziciją pristatė istorinės medžiagos paruošimo autorė Priekulės Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė. Po ekskursijos  Kintų parapijos nariai pakvietė visus dalyvius, vaišinantis tradicine žuviene, kava ir pyragais, diskusijoms ir parodos aptarimui.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.