Archive | 2014

Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

Informacija apie  Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus  Romos katalikų parapijos  vykdomą projektą “ Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ NR. EEE-LT06-KM-01-K-01-087 Kintų buvusi liuteronų  bažnyčia (kultūros paveldo objekto Nr. 1637) pastatyta 1705m.  yra tipiškas XVIII a. pradžios rytprūsių architektūros statinys, plane išlaikantis vokiečių ordino gotinių statinių formą su istoriniu bažnyčios bokštu. Šiandien didžiausią […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo objektas: Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai Pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“ Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

Pirkimo objektas: Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai Numatoma pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“ Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Pirkimo objektas: Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS: Bus perkami 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai Pirkimo objekto tipas: darbai Pirkimo sutarties kaina: 13 671,51 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“ Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS: Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai Pirkimo sutarties kaina: 28 142,25 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“ Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS: Bus perkamos 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai Pirkimo objekto tipas: darbai Numatoma pirkimo sutarties kaina: 13 671,51 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“ Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką. Jei žinoma, […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS: Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai Numatoma pirkimo sutarties kaina: 28 142,25 Lt Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“ Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką. Jei […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Bus perkamos 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai Pirkimo objekto tipas: darbai PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 1.Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis. 2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p. Konkursą […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }

Apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas

PIRKIMO OBJEKTAS: Pirkimo pavadinimas: apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai. Pirkimo objekto tipas: darbai PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 1.Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis. 2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p. […]

Skaityti toliau Komentarai { 0 }