Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas: apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS:

Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Numatoma pirkimo sutarties kaina: 28 142,25 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas: apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS:

Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Numatoma pirkimo sutarties kaina: 28 142,25 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.