Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS:

Bus perkami 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai

Pirkimo objekto tipas: darbai

Pirkimo sutarties kaina: 13 671,51 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS:

Bus perkami 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai

Pirkimo objekto tipas: darbai

Pirkimo sutarties kaina: 13 671,51 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Kuršmedis“

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.