Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Numatoma pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

 

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Informacija apie nustatytą laimėtoją(-us) ir ketinimą sudaryti sutartį

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Numatoma pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

 

Šio puslapio komentavimas išjungtas.