Pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

  1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
  2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p.

Konkursą pirkimui planuojamą paskelbti 2014 m. vasario 20 d.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

  1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
  2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p.

Konkursą pirkimui planuojamą paskelbti 2014 m. vasario 20 d.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.