Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo objektas:

Pirkimo pavadinimas: pėsčiųjų tako rekonstrukcijos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Bus perkami planuojamo rekonstruoti tako, kuris veda į marių pakrantę, darbai.

Pirkimo objekto tipas: darbai

Pirkimo sutarties kaina: 88 842,00 Lt

Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Šilutės automobilių keliai“

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: subrangovai nepasitelkiami.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.