Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

Informacija apie  Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus  Romos katalikų parapijos  vykdomą projektą “ Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ NR. EEE-LT06-KM-01-K-01-087

Kintų buvusi liuteronų  bažnyčia (kultūros paveldo objekto Nr. 1637) pastatyta 1705m.  yra tipiškas XVIII a. pradžios rytprūsių architektūros statinys, plane išlaikantis vokiečių ordino gotinių statinių formą su istoriniu bažnyčios bokštu.

Šiandien didžiausią susirūpinimą kelia bažnyčios pastato stogo danga – molinės čerpės pradėjusios aižėti, cokolio mūras – prastos būklės, apsauginis tinkas yra suskeldėjęs ir nutrupėjęs,  pažeistas druskų.  Pamato mūras yra sutrūkinėjęs, vietomis ištrupėjęs mūro skiedinys taip pat  sutrūnijusios pavienės mūro plytos. Šiuo metu fasado tinkas daug kur yra suskeldėjęs, vietomis nutrupėjęs ir atsidengęs mūras, betoninė nuogrinda yra smarkiai sunykusi, todėl į pastatą patenka įšalas, drėgmė.  Istorinio bažnyčios bokšto betoniniai elementai prastos būklės, plečiasi plyšiai, kas kelia grėsmę bokštelio išlikimui.

Esant tokiai pamatų, stogo, sienų  būklei, bažnyčios pastatas nėra apsaugotas nuo aplinkos poveikio, per pažeistą stogą patenka krituliai, dėl drėgmės pūna medinės stogo laikančiosios konstrukcijos, nuo sudrėkusių sienų byra tinkas. Nykstantis  bažnyčios pastatas palaipsniui praranda patrauklumą.

Siekiant atkurti autentišką bažnyčios vaizdą, Kintų parapijos pateiktam projektui  “ Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ skirta parama iš  Europos ekonominės erdvės ir  Norvegijos finansinių mechanizmų.

Projektas skirtas Kintų buvusios liuteronų  bažnyčios restauracijai  ir pritaikymui visuomenės reikmėms.  Projekto metu planuojama restauruoti Kintų bažnyčios pastatą, siekiant užkirsti kelią pastato sunykimui ir užtikrinti pastato ilgaamžiškumą. Atlikus pagrindinius stogo, pamatų, cokolio, fasado sienų tvarkybos  darbus, pastatas bus pritaikytas visuomenės poreikiams: bažnyčioje vyks mokymai,  kultūriniai, muzikos,  bendruomeniniai renginiai.

Projekto metu taip pat bus vykdomi mokymai apie kultūros paveldo išsaugojimo reikšmę bei pritaikymą bendruomenės poreikiams, bažnyčių architektūros kultūros paveldą.

Seminaro  apie bažnyčios pastato reikšmę bendruomenei metu bus pasikviestas projekto partneris iš Norvegijos -The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development (HLB), lektoriai iš Norvegijos apžvelgs kultūros paveldo objektų pritaikymo bendruomenės poreikiams galimybes.

Todėl tikimės, kad  įgyvendinus projektą  restauruota  Kintų bažnyčia taps ne tik religijos, tačiau ir  kultūros ir socialiniu centru, traukos centru turistams.

Projekto trukmė – iki 2016 m. balandžio 30 d.,  projekto vertė – 1.061.378  Lt.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.

Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

Informacija apie  Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus  Romos katalikų parapijos  vykdomą projektą “ Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ NR. EEE-LT06-KM-01-K-01-087

Kintų buvusi liuteronų  bažnyčia (kultūros paveldo objekto Nr. 1637) pastatyta 1705m.  yra tipiškas XVIII a. pradžios rytprūsių architektūros statinys, plane išlaikantis vokiečių ordino gotinių statinių formą su istoriniu bažnyčios bokštu.

Šiandien didžiausią susirūpinimą kelia bažnyčios pastato stogo danga – molinės čerpės pradėjusios aižėti, cokolio mūras – prastos būklės, apsauginis tinkas yra suskeldėjęs ir nutrupėjęs,  pažeistas druskų.  Pamato mūras yra sutrūkinėjęs, vietomis ištrupėjęs mūro skiedinys taip pat  sutrūnijusios pavienės mūro plytos. Šiuo metu fasado tinkas daug kur yra suskeldėjęs, vietomis nutrupėjęs ir atsidengęs mūras, betoninė nuogrinda yra smarkiai sunykusi, todėl į pastatą patenka įšalas, drėgmė.  Istorinio bažnyčios bokšto betoniniai elementai prastos būklės, plečiasi plyšiai, kas kelia grėsmę bokštelio išlikimui.

Esant tokiai pamatų, stogo, sienų  būklei, bažnyčios pastatas nėra apsaugotas nuo aplinkos poveikio, per pažeistą stogą patenka krituliai, dėl drėgmės pūna medinės stogo laikančiosios konstrukcijos, nuo sudrėkusių sienų byra tinkas. Nykstantis  bažnyčios pastatas palaipsniui praranda patrauklumą.

Siekiant atkurti autentišką bažnyčios vaizdą, Kintų parapijos pateiktam projektui  “ Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų bažnyčios restauracija ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“ skirta parama iš  Europos ekonominės erdvės ir  Norvegijos finansinių mechanizmų.

Projektas skirtas Kintų buvusios liuteronų  bažnyčios restauracijai  ir pritaikymui visuomenės reikmėms.  Projekto metu planuojama restauruoti Kintų bažnyčios pastatą, siekiant užkirsti kelią pastato sunykimui ir užtikrinti pastato ilgaamžiškumą. Atlikus pagrindinius stogo, pamatų, cokolio, fasado sienų tvarkybos  darbus, pastatas bus pritaikytas visuomenės poreikiams: bažnyčioje vyks mokymai,  kultūriniai, muzikos,  bendruomeniniai renginiai.

Projekto metu taip pat bus vykdomi mokymai apie kultūros paveldo išsaugojimo reikšmę bei pritaikymą bendruomenės poreikiams, bažnyčių architektūros kultūros paveldą.

Seminaro  apie bažnyčios pastato reikšmę bendruomenei metu bus pasikviestas projekto partneris iš Norvegijos -The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development (HLB), lektoriai iš Norvegijos apžvelgs kultūros paveldo objektų pritaikymo bendruomenės poreikiams galimybes.

Todėl tikimės, kad  įgyvendinus projektą  restauruota  Kintų bažnyčia taps ne tik religijos, tačiau ir  kultūros ir socialiniu centru, traukos centru turistams.

Projekto trukmė – iki 2016 m. balandžio 30 d.,  projekto vertė – 1.061.378  Lt.

Šio puslapio komentavimas išjungtas.