Vykdomi projektai

Kintų miestelio turistinio patrauklumo didinimas

Asociacija „Kintų bendruomenė“ įgyvendina projektą „Kintų miestelio turistinio patrauklumo didinimas“  finansuojamą pagal 2007–2013 m. veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

* * *

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas:
Apžvalgos bokštelio pastatymo darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Bus perkami planuojamo statyti apžvalgos bokštelio gaminimo ir  montavimo darbai.

Pirkimo objekto tipas:
darbai

PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p.

Konkursą pirkimui planuojamą paskelbti 2014 m. sausio 6 d.

* * *

PIRKIMO OBJEKTAS:

Pirkimo pavadinimas: venterinių žvejybinių valčių gamybos darbų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Bus perkamos 2 venterinių žvejybinių valčių gamybos darbai

Pirkimo objekto tipas: darbai

PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

1.Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.

2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VPĮ 2 str. 15 d. 1 p.

Konkursą pirkimui planuojama paskelbti 2014 m. sausio 7 d.

* * *

Projekto darbų konkursą ir naujienas rasite Naujienų skyriuje